Personvernerklæring

Her får du vite hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler dem. Med “vi” mener jeg meg selv og mediebyrået Sommerfuglen Media, som også har administratortilgang til nettsiden.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som person. Eksempler på slike opplysninger er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsnummer.

Hvilke opplysninger lagrer vi?
For det første lagrer vi opplysningene du gir oss via kontaktskjemaet og påmeldingsskjema til nyhetsbrev. Dette er navn og e-postadresse, som vi bruker til å kommunisere med deg og sende deg nyheter. Disse opplysningene lagres på intern disk og i Mailchimp, som er plattformen vi bruker for å sende ut nyhetsbrev.
I tillegg lagrer vi atferdsdata ved hjelp av Google Analytics og Facebook Pixel. Disse dataene bruker vi for å følge med på og måle trafikken på nettsiden og for å kunne målrette
markedsføring mot de som besøker oss.

Disse opplysningene er det kun jeg og mediebyrået Sommerfuglen Media som har tilgang på.

Hvilke opplysninger deler vi med andre?
Vi deler ikke personopplysningene dine med andre, med mindre det blir pålagt oss i lov, forskrift eller dom.

Hvilke rettigheter har du?
Du kan når som helst kreve at vi sletter, retter eller gir deg innsyn i personopplysningene dine. Du kan også kreve at vi begrenser behandlingen av dem eller nekte å gi samtykke i det
hele tatt. Opplysningene er jo tross alt dine. Du har også rett til kreve dataportabilitet. Det vil si å få flyttet, kopiert eller overført opplysningene fra en virksomhet til en annen.

Hvem kan du ta kontakt med?
Du kan kontakte Datatilsynet hvis du mener vi behandler personopplysningene dine feil. Men vi håper selvsagt du tar kontakt med oss først, slik at vi kan ordne opp i saken.

Vennlig hilsen

Sunniva Borge
E-post: sunniva.borge@gmail.com